Nepal Live
मृत्यु १३८९७७०
संक्रमित ५८७५११९१
निको भएका ३७५५९४५०
नेपालमा
मृत्यु
१३३७
संक्रमित
२२२२८८
निको भएका
२०२०६७