Nepal Live
मृत्यु २१०४४६९
संक्रमित ९८१००३१४
निको भएका ५४०३७३१७
नेपालमा
मृत्यु
१९८६
संक्रमित
२६८९४८
निको भएका
२६३३४८