Nepal Live
मृत्यु २०३८३२५
संक्रमित ९५४७५७८१
निको भएका ५२५७५५१९
नेपालमा
मृत्यु
१९६५
संक्रमित
२६७६४४
निको भएका
२६१८१८