Nepal Live
मृत्यु ११६५४३२
संक्रमित ४३८९४४३०
निको भएका २९७२५७८८
नेपालमा
मृत्यु
८७६
संक्रमित
१५६०४००
निको भएका
११८८४३