Nepal Live
मृत्यु ११४३२९१
संक्रमित ४२११४५२४
निको भएका २८४८०७४४
नेपालमा
मृत्यु
८२९
संक्रमित
१५३००८
निको भएका
१०५४८८